U bent hier

Verslag over het voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009

2506 (2013-2014) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

2 april 2014
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

2506 (2013-2014) nr. 1
2506 (2013-2014) nr. 2

Meer details

Verslaggever