U bent hier

Amendementen amendementen op het voorstel van decreet van Marius Meremans, Ward Kennes, Jurgen Vanlerberghe, Willy Segers, Jan Verfaillie, Kurt De Loor en mevrouw Karin Brouwers houdende wijziging van diverse bepalingen in het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

2394 (2013-2014) nr. 4
Amendementen 1, 2, 3, 4, 5 en 6
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

1 april 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

2394 (2013-2014) nr. 1
2394 (2013-2014) nr. 2
2394 (2013-2014) nr. 3
2394 (2013-2014) nr. 4
2394 (2013-2014) nr. 5