U bent hier

Amendement amendement op het voorstel van decreet van Marius Meremans, Ward Kennes, Jurgen Vanlerberghe, Willy Segers, Jan Verfaillie, Kurt De Loor en mevrouw Karin Brouwers houdende wijziging van diverse bepalingen in het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

van Marius Meremans, Ward Kennes, Jurgen Vanlerberghe, Willy Segers, Jan Verfaillie, Els Robeyns en Karin Brouwers
2394 (2013-2014) nr. 4
Amendement nr. 1
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

1 april 2014
Amendement ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

2394 (2013-2014) nr. 1
2394 (2013-2014) nr. 2
2394 (2013-2014) nr. 3
2394 (2013-2014) nr. 5