U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 4 april 2003 betreffende de oppervlaktedelfstoffen

van Tinne Rombouts, Bart Martens, Wilfried Vandaele, Lode Ceyssens, Jurgen Vanlerberghe, Tine Eerlingen en Robrecht Bothuyne
2511 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

26 maart 2014
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
2 april 2014
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
23 april 2014
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
25 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd.
30 juni 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

2511 (2013-2014) nr. 1
2511 (2013-2014) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2511 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 82 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben "neen" gestemd
  • 13 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid