U bent hier

Amendementen op het voorstel van decreet houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan

2271 (2013-2014) nr. 5
Amendementen 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

25 maart 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

2271 (2013-2014) nr. 1
2271 (2013-2014) nr. 2
2271 (2013-2014) nr. 3
2271 (2013-2014) nr. 4
2271 (2013-2014) nr. 5
2271 (2013-2014) nr. 6
2271 (2013-2014) nr. 7