U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid

2413 (2013-2014) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

19 maart 2014
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

2413 (2013-2014) nr. 1
2413 (2013-2014) nr. 2
2413 (2013-2014) nr. 3