U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van artikel 246 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, wat betreft de samenstelling van de organen van een gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting, belast met beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang die uitsluitend bevoegdheden van het district betreffen

2390 (2013-2014) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

19 maart 2014
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

2390 (2013-2014) nr. 1
2390 (2013-2014) nr. 2
2390 (2013-2014) nr. 3