U bent hier

Motie houdende verzoek tot raadpleging van de Raad van State over het ontwerp van decreet houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap

van Vera Van der Borght, Mieke Vogels en Peter Gysbrechts
medeondertekenaars: Ann Brusseel, Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, Karlos Callens, Bart Caron, Patricia Ceysens, Johan Deckmyn, Jean-Jacques De Gucht, Irina De Knop, Marnic De Meulemeester, Jo De Ro, Gwenny De Vroe, Filip Dewinter, Marijke Dillen, Chris Janssens, Marino Keulen, Egbert Lachaert, Elisabeth Meuleman, Fientje Moerman, Dirk Peeters, Lydia Peeters, Jan Penris, Björn Rzoska, Hermes Sanctorum-Vandevoorde, Stefaan Sintobin, Erik Tack, Bart Tommelein, Marc Vanden Bussche, Marleen Van den Eynde, Marleen Vanderpoorten, Luckas Van Der Taelen, Wim Van Dijck, Joris Van Hauthem, Dirk Van Mechelen, Sas van Rouveroij, Mercedes Van Volcem, Lode Vereeck, Christian Verougstraete, Wim Wienen en Khadija Zamouri
2429 (2013-2014) nr. 4
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

18 maart 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

2429 (2013-2014) nr. 1
2429 (2013-2014) nr. 2
2429 (2013-2014) nr. 4
2429 (2013-2014) nr. 5
2429 (2013-2014) nr. 6
2429 (2013-2014) nr. 7