U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 januari 2014 tussen de Federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid

van de Vlaamse Regering
2505 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

18 maart 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
1 april 2014
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
23 april 2014
25 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
23 mei 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2505 (2013-2014) nr. 1
2505 (2013-2014) nr. 2
2505 (2013-2014) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2505 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 87 leden hebben "ja" gestemd
  • 15 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 85 leden hebben "ja" gestemd
  • 15 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Joke Quintens
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid