U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met het Aanvullend Protocol van Nagoya-Kuala Lumpur inzake aansprakelijkheid en schadeloosstelling bij het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid, gedaan te Nagoya op 15 oktober 2010

2350 (2013-2014) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

14 maart 2014
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

2350 (2013-2014) nr. 1
2350 (2013-2014) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Karim Van Overmeire