U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van de regeling met betrekking tot de commissies van beroep in de publiekrechtelijke hogescholen en van de regeling met betrekking tot de verkiezing van sommige leden van het bestuurscollege van de Universiteit Gent

2501 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

13 maart 2014
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
18 maart 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
26 maart 2014
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
27 maart 2014
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
23 april 2014
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
24 april 2014
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
25 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd.
25 juni 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

2501 (2013-2014) nr. 1
2501 (2013-2014) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2501 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 106 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid