U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales

van de Vlaamse Regering
2486 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 maart 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
21 maart 2014
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
1 april 2014
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
23 april 2014
25 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
4 juli 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2486 (2013-2014) nr. 1
2486 (2013-2014) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2486 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 84 leden hebben "ja" gestemd
  • 16 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Willy Segers