U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, ter uitvoering van verordening (EU) nr. 347/2013

van de Vlaamse Regering
2482 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

28 februari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
20 maart 2014
Te behandelen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
In behandeling in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Aangenomen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
4 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
8 augustus 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2482 (2013-2014) nr. 1
2482 (2013-2014) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2482 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
96 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 96 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Bart Martens
Materie
Gewestaangelegenheid