U bent hier

Motie houdende verzoek tot raadpleging van de Raad van State over het voorstel van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen in het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

van Marnic De Meulemeester
medeondertekenaars: Boudewijn Bouckaert, Ann Brusseel, Karlos Callens, Bart Caron, Patricia Ceysens, Johan Deckmyn, Jean-Jacques De Gucht, Irina De Knop, Jo De Ro, Gwenny De Vroe, Patricia De Waele, Marijke Dillen, Peter Gysbrechts, Chris Janssens, Marino Keulen, Elisabeth Meuleman, Fientje Moerman, Lydia Peeters, Jan Penris, Peter Reekmans, Björn Rzoska, Ivan Sabbe, Hermes Sanctorum-Vandevoorde, Stefaan Sintobin, Felix Strackx, Bart Tommelein, Marc Vanden Bussche, Marleen Van den Eynde, Vera Van der Borght, Marleen Vanderpoorten, Luckas Van Der Taelen, Joris Van Hauthem, Dirk Van Mechelen, Sas van Rouveroij, Mercedes Van Volcem, Lode Vereeck, Christian Verougstraete, Jurgen Verstrepen, Mieke Vogels, Ulla Werbrouck en Khadija Zamouri
2394 (2013-2014) nr. 2
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

26 februari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

2394 (2013-2014) nr. 1
2394 (2013-2014) nr. 2
2394 (2013-2014) nr. 3
2394 (2013-2014) nr. 5