U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens

2336 (2013-2014) nr. 4
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

19 februari 2014
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

2336 (2013-2014) nr. 1
2336 (2013-2014) nr. 3
2336 (2013-2014) nr. 4