U bent hier

Ontwerp van decreet betreffende de preventie, surveillance en bestrijding van ziekten bij in het wild levende dieren

van de Vlaamse Regering
2433 (2013-2014) nr. 1
Ook gekend met citeeropschrift: Wildedierenziektedecreet
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

31 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
25 februari 2014
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
28 maart 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
17 juni 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2433 (2013-2014) nr. 1
2433 (2013-2014) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2433 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
96 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 83 leden hebben "ja" gestemd
  • 13 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Valerie Taeldeman
Materie
Gewestaangelegenheid