U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, §1 van het verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie

van de Vlaamse Regering
2443 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

31 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
21 februari 2014
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
25 februari 2014
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
21 maart 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
20 juni 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2443 (2013-2014) nr. 1
2443 (2013-2014) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2443 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 83 leden hebben "ja" gestemd
  • 17 leden hebben "neen" gestemd
  • 3 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 81 leden hebben "ja" gestemd
  • 16 leden hebben "neen" gestemd
  • 3 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Griet Smaers
Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid