U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

31 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
19 februari 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
27 februari 2014
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
11 maart 2014
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
25 maart 2014
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
23 april 2014
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
25 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
20 augustus 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2430 (2013-2014) nr. 1
2430 (2013-2014) nr. 2
2430 (2013-2014) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2430 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 67 leden hebben "ja" gestemd
  • 35 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid