U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Albanië betreffende het internationaal wegvervoer, ondertekend in Tirana op 25 april 2006

van de Vlaamse Regering
2444 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

31 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
28 februari 2014
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
18 maart 2014
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
25 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
14 augustus 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2444 (2013-2014) nr. 1
2444 (2013-2014) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2444 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 106 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Karim Van Overmeire
Materie
Gewestaangelegenheid