U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

31 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
20 februari 2014
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
13 maart 2014
20 maart 2014
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda:
Hoorzitting over de opsplitsing van het leergebied wereldoriëntatie (WO)
Voorzetting van de bespreking
27 maart 2014
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Voorzetting van de bespreking en stemming
1 april 2014
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
2 april 2014
Advies Raad van State gevraagd
9 april 2014
Advies Raad van State ontvangen
10 april 2014
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
25 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
25 september 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2422 (2013-2014) nr. 1
2422 (2013-2014) nr. 9
2422 (2013-2014) nr. 10
2422 (2013-2014) nr. 11
2422 (2013-2014) nr. 12

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2422 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 66 leden hebben "ja" gestemd
  • 34 leden hebben "neen" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Vera Celis en Marleen Vanderpoorten
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid