U bent hier

Ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en betreffende de participatie op school

van de Vlaamse Regering
2421 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

31 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
20 februari 2014
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
27 februari 2014
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoorzitting met betrokken actoren
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Bespreking en stemming
13 maart 2014
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
4 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
20 augustus 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2421 (2013-2014) nr. 1
2421 (2013-2014) nr. 2
2421 (2013-2014) nr. 5
2421 (2013-2014) nr. 6

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2421 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 61 leden hebben "ja" gestemd
  • 11 leden hebben "neen" gestemd
  • 28 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Marleen Vanderpoorten
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid