U bent hier

Ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en betreffende de participatie op school

van de Vlaamse Regering
2421 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

31 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
17 februari 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
20 februari 2014
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
13 maart 2014
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
26 maart 2014
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
4 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
20 augustus 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2421 (2013-2014) nr. 1
2421 (2013-2014) nr. 2
2421 (2013-2014) nr. 5
2421 (2013-2014) nr. 6

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2421 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 61 leden hebben "ja" gestemd
  • 11 leden hebben "neen" gestemd
  • 28 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid