U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, wat betreft de definitie van 'topstuk' en tot omzetting van de verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen

van de Vlaamse Regering
2431 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

31 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
24 februari 2014
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
13 maart 2014
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
20 maart 2014
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
25 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
27 augustus 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2431 (2013-2014) nr. 1
2431 (2013-2014) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2431 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
110 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 110 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Yamila Idrissi en Bart Caron
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid