U bent hier

Ontwerp van decreet betreffende het verkeer van havenvoertuigen tussen de laad- en loskaaien, de opslagplaatsen, de hangars en de magazijnen die binnen het havengebied liggen

van de Vlaamse Regering
2425 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

31 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
20 februari 2014
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
28 maart 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
12 juni 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2425 (2013-2014) nr. 1
2425 (2013-2014) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2425 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 99 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Caroline Bastiaens en Jan Penris
Materie
Gewestaangelegenheid