U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 5 van het decreet van 30 maart 1999 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren

van de Vlaamse Regering
2432 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

31 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
20 februari 2014
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
28 maart 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
13 juni 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2432 (2013-2014) nr. 1
2432 (2013-2014) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2432 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 102 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Yamila Idrissi en Paul Delva
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid