U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

31 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
20 februari 2014
Te behandelen in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
27 februari 2014
In behandeling in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
12 maart 2014
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoorzitting met : - de heer Stijn Gryp, namens de werknemersorganisaties, en mevrouw Sonja Teughels, namens de werkgeversorganisaties, SERV - de heren Luc Martens, voorzitter, en Peter Cousaert, stafmedewerker lokaal werkgelegenheids- en activeringsbeleid, VVSG - mevrouw Samira Castermans, stafmedewerker armoedebeleid Netwerk tegen Armoede, en mevrouw Diane Moras, coördinator Recht-Op - de heer Jan Raymaekers, directeur van De Wroeter, namens VSO - mevrouw Lut Gailly, projectleider tender activeringszorg VDAB - de heer Eric Bogers, bestuurder, en mevrouw Eva Verraes, coördinator SST - de heer Francis Devisch, directeur VLAB - de heer Yves Wuyts, stafmedewerker geestelijke gezondheidszorg Zorgnet Vlaanderen - mevrouw Gerda Huyghebaert, consulent sociale tewerkstelling provincie Oost-Vlaanderen, en de heer Peter Reynders, coördinator PSAZ Limburg, namens de Ronde Tafel Arbeidszorg - professor Ides Nicaise, HIVA, KU Leuven
3 april 2014
Advies Raad van State ontvangen
15 april 2014
Aangenomen in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
23 april 2014
25 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
14 augustus 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2442 (2013-2014) nr. 1
2442 (2013-2014) nr. 2
2442 (2013-2014) nr. 3
2442 (2013-2014) nr. 5
2442 (2013-2014) nr. 6
2442 (2013-2014) nr. 8
2442 (2013-2014) nr. 9

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2442 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 67 leden hebben "ja" gestemd
  • 35 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 65 leden hebben "ja" gestemd
  • 35 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid