U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

31 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
12 februari 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
20 februari 2014
Te behandelen in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
27 februari 2014
In behandeling in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
15 april 2014
Aangenomen in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
23 april 2014
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
25 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
14 augustus 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2442 (2013-2014) nr. 1
2442 (2013-2014) nr. 2
2442 (2013-2014) nr. 3
2442 (2013-2014) nr. 5
2442 (2013-2014) nr. 6
2442 (2013-2014) nr. 8
2442 (2013-2014) nr. 9

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2442 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 67 leden hebben "ja" gestemd
  • 35 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 65 leden hebben "ja" gestemd
  • 35 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid