U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

31 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
5 maart 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
11 maart 2014
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
26 maart 2014
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
4 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd.
13 juni 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

2439 (2013-2014) nr. 1
2439 (2013-2014) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2439 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 97 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid