U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 3.19.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, teneinde de informatiedeling over fiscale gegevens aan lokale besturen te optimaliseren

van Sas van Rouveroij, Bart Van Malderen, Matthias Diependaele, Boudewijn Bouckaert, Bart Caron en Eric Van Rompuy
2439 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

31 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
5 maart 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
11 maart 2014
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda:
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
4 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
13 juni 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2439 (2013-2014) nr. 1
2439 (2013-2014) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2439 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 97 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid