U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap

van de Vlaamse Regering
2429 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

31 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
12 februari 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
18 februari 2014
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
21 maart 2014
Advies Raad van State gevraagd.
28 maart 2014
1 april 2014
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
23 april 2014
25 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd.
28 augustus 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

2429 (2013-2014) nr. 1
2429 (2013-2014) nr. 4
2429 (2013-2014) nr. 5
2429 (2013-2014) nr. 6
2429 (2013-2014) nr. 7

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2429 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 67 leden hebben "ja" gestemd
  • 34 leden hebben "neen" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid