U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

van de Vlaamse Regering
2427 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

31 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
24 februari 2014
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
25 februari 2014
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
28 maart 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
4 september 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2427 (2013-2014) nr. 1
2427 (2013-2014) nr. 2
2427 (2013-2014) nr. 3

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2427 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 67 leden hebben "ja" gestemd
  • 31 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Hermes Sanctorum-Vandevoorde
Materie
Gewestaangelegenheid