U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid en tot opheffing van diverse andere bepalingen

van de Vlaamse Regering
2423 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

31 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
12 februari 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
20 februari 2014
Te behandelen in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
In behandeling in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
14 maart 2014
Advies Raad van State gevraagd.
19 maart 2014
27 maart 2014
Aangenomen in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
23 april 2014
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
25 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd.
29 augustus 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

2423 (2013-2014) nr. 1
2423 (2013-2014) nr. 3
2423 (2013-2014) nr. 4
2423 (2013-2014) nr. 5
2423 (2013-2014) nr. 6

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2423 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 66 leden hebben "ja" gestemd
  • 18 leden hebben "neen" gestemd
  • 17 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 64 leden hebben "ja" gestemd
  • 18 leden hebben "neen" gestemd
  • 17 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid