U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

31 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Opvolgingsommissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten
17 februari 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
25 februari 2014
Te behandelen in Opvolgingsommissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten
27 februari 2014
In behandeling in Opvolgingsommissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten
27 maart 2014
Aangenomen in Opvolgingsommissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten
23 april 2014
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
25 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd.
27 augustus 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

2417 (2013-2014) nr. 1
2417 (2013-2014) nr. 2
2417 (2013-2014) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2417 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 64 leden hebben "ja" gestemd
  • 5 leden hebben "neen" gestemd
  • 31 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid