U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

31 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Opvolgingsommissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten
25 februari 2014
Te behandelen in Opvolgingsommissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten
27 februari 2014
In behandeling in Opvolgingsommissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten
13 maart 2014
Vergadering Opvolgingsommissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten
Op de agenda: Hoorzitting met: - een vertegenwoordiger van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - de heer Steven Betz, adviseur milieu en ruimtelijke ordening Kenniscentrum Voka - Vlaams netwerk van ondernemingen - de heer Erik Grietens, beleidsmedewerker Integraal ruimtebeheer, Juridische en sociale instrumenten Bond Beter Leefmilieu - prof. Dirk Lauwers, onderzoeksgroep voor stadsontwikkeling, Universiteit Antwerpen - mevrouw Isabelle Larmuseau, LDR advocatenkantoor - prof. Tom Coppens, bestuurslid Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning
27 maart 2014
Aangenomen in Opvolgingsommissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten
25 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
27 augustus 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2417 (2013-2014) nr. 1
2417 (2013-2014) nr. 2
2417 (2013-2014) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2417 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 64 leden hebben "ja" gestemd
  • 5 leden hebben "neen" gestemd
  • 31 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Dirk de Kort
Materie
Gewestaangelegenheid