U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 23 december 1986 houdende integratie van kunstwerken in gebouwen van openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten en van door de overheid gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en instellingen die tot de Vlaamse Gemeenschap behoren, wat betreft de actualisering van de financiële en inhoudelijke basis van kunst in opdracht

van Willy Segers, Ward Kennes, Jurgen Vanlerberghe, Marius Meremans, Paul Delva, Kurt De Loor en Karin Brouwers
2414 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

31 januari 2014
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
26 februari 2014
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
10 maart 2014
Wijziging in de verwijzing naar commissie
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
18 maart 2014
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
24 mei 2014
Vervallen

Documenten

2414 (2013-2014) nr. 1

Meer details

Verslaggevers
Els Robeyns en Bart Caron
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid