U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid

van de Vlaamse Regering
2413 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
12 februari 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
20 februari 2014
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
19 maart 2014
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
28 maart 2014
Bekrachtigd en afgekondigd.
1 april 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

2413 (2013-2014) nr. 1
2413 (2013-2014) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2413 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 83 leden hebben "ja" gestemd
  • 11 leden hebben "neen" gestemd
  • 7 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 80 leden hebben "ja" gestemd
  • 11 leden hebben "neen" gestemd
  • 7 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid