U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, wat betreft kadervormingstrajecten

verslag door Els Kindt
2408 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
10 februari 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
18 februari 2014
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
21 maart 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
15 mei 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2408 (2013-2014) nr. 1
2408 (2013-2014) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2408 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
96 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 96 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Els Kindt
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid