U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Voorstel van resolutie betreffende een verbetering van het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs

van Marijke Dillen
2402 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

29 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
12 maart 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
20 maart 2014
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
24 mei 2014
Vervallen

Documenten

2402 (2013-2014) nr. 1