U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 42, §1, van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg

van Els Kindt, Jan Roegiers, Lies Jans, Caroline Bastiaens, Steve D'Hulster, Annick De Ridder en Karin Brouwers
2401 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
26 februari 2014
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
27 februari 2014
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
4 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
12 juni 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2401 (2013-2014) nr. 1
2401 (2013-2014) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2401 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 94 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dirk de Kort
Materie
Gewestaangelegenheid