U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen

van Willy Segers, Ward Kennes, Kurt De Loor, Marius Meremans, Jan Verfaillie, Jurgen Vanlerberghe en Karin Brouwers
2393 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

28 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
12 februari 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
20 februari 2014
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
26 februari 2014
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
25 maart 2014
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
2 april 2014
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
25 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd.
27 augustus 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

2393 (2013-2014) nr. 1
2393 (2013-2014) nr. 2
2393 (2013-2014) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2393 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
110 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 95 leden hebben "ja" gestemd
  • 15 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 91 leden hebben "ja" gestemd
  • 15 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid