U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen in het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

2394 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

28 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
17 februari 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
25 februari 2014
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
26 februari 2014
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Voorstel van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen in het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
27 februari 2014
Advies Raad van State gevraagd.
28 maart 2014
1 april 2014
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Voorstel van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen in het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
23 april 2014
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
Plenaire vergadering
Op de agenda: Voorstel van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen in het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
25 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd.
13 augustus 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

2394 (2013-2014) nr. 1
2394 (2013-2014) nr. 2
2394 (2013-2014) nr. 3
2394 (2013-2014) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2394 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 65 leden hebben "ja" gestemd
  • 14 leden hebben "neen" gestemd
  • 22 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 63 leden hebben "ja" gestemd
  • 14 leden hebben "neen" gestemd
  • 22 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid