U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen in het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

van Marius Meremans, Ward Kennes, Jurgen Vanlerberghe, Willy Segers, Jan Verfaillie, Kurt De Loor en Karin Brouwers
2394 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

28 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
25 februari 2014
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
26 februari 2014
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
27 februari 2014
Advies Raad van State gevraagd
28 maart 2014
Advies Raad van State ontvangen
1 april 2014
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
23 april 2014
25 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
13 augustus 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2394 (2013-2014) nr. 1
2394 (2013-2014) nr. 2
2394 (2013-2014) nr. 3
2394 (2013-2014) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2394 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 65 leden hebben "ja" gestemd
  • 14 leden hebben "neen" gestemd
  • 22 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 63 leden hebben "ja" gestemd
  • 14 leden hebben "neen" gestemd
  • 22 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid