U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

28 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
19 februari 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
26 februari 2014
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
19 maart 2014
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
28 maart 2014
Bekrachtigd en afgekondigd.
19 juni 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

2388 (2013-2014) nr. 1
2388 (2013-2014) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2388 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 83 leden hebben "ja" gestemd
  • 13 leden hebben "neen" gestemd
  • 6 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 80 leden hebben "ja" gestemd
  • 13 leden hebben "neen" gestemd
  • 6 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid