U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de laatste wilsbeschikking en de begraving of crematie van levenloos geboren kinderen betreft

van Katrien Schryvers, Kurt De Loor, Marius Meremans, Ward Kennes, Els Robeyns, Willy Segers en Sonja Claes
2385 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
18 februari 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
26 februari 2014
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
19 maart 2014
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
28 maart 2014
Bekrachtigd en afgekondigd.
19 juni 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

2385 (2013-2014) nr. 1
2385 (2013-2014) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2385 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 99 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid