U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
11 februari 2014
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
25 februari 2014
5 maart 2014
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Hoorzitting met: - prof. dr. Herman Matthijs, voorzitter van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken - de heer Filiep Loosveldt, voorzitter van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed - de heren Pieter Kerremans, administrateur-generaal, en Peter Van Humbeeck, studiedienst van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
11 maart 2014
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
4 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
1 oktober 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2383 (2013-2014) nr. 1
2383 (2013-2014) nr. 3
2383 (2013-2014) nr. 4
2383 (2013-2014) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2383 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 60 leden hebben "ja" gestemd
  • 10 leden hebben "neen" gestemd
  • 28 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
95 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 59 leden hebben "ja" gestemd
  • 10 leden hebben "neen" gestemd
  • 26 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Ward Kennes
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid