U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
3 februari 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
11 februari 2014
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
11 maart 2014
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
26 maart 2014
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
4 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd.
1 oktober 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

2383 (2013-2014) nr. 1
2383 (2013-2014) nr. 3
2383 (2013-2014) nr. 4
2383 (2013-2014) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2383 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 60 leden hebben "ja" gestemd
  • 10 leden hebben "neen" gestemd
  • 28 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
95 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 59 leden hebben "ja" gestemd
  • 10 leden hebben "neen" gestemd
  • 26 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid