U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de v.z.w. "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en houdende vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaams-Brabant inzake de ondersteuning van de Vlaamse Rand

van Willy Segers, Peter Van Rompuy, Mia De Vits, Piet De Bruyn, Eric Van Rompuy, Else De Wachter en Johan Sauwens
2377 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

22 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
26 februari 2014
Te behandelen in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
19 maart 2014
In behandeling in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Aangenomen in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
25 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
27 augustus 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2377 (2013-2014) nr. 1
2377 (2013-2014) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2377 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 103 leden hebben "ja" gestemd
  • 8 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Joris Van Hauthem
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid