U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof

van Lode Vereeck, Dirk Van Mechelen en Elisabeth Meuleman
2365 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

16 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
1 april 2014
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
23 april 2014

Documenten

2365 (2013-2014) nr. 1
2365 (2013-2014) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2365 (2013-2014) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 32 leden hebben "ja" gestemd
  • 65 leden hebben "neen" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 32 leden hebben "ja" gestemd
  • 63 leden hebben "neen" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Joke Quintens
Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid