U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 1, 2, 4, 5, 12 en 16 van het decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen

van de Vlaamse Regering
2340 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
16 januari 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
24 januari 2014
Te behandelen in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
30 januari 2014
In behandeling in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Aangenomen in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
26 februari 2014
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
14 maart 2014
Bekrachtigd en afgekondigd.
22 april 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

2340 (2013-2014) nr. 1
2340 (2013-2014) nr. 2

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2340 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 61 leden hebben "ja" gestemd
  • 14 leden hebben "neen" gestemd
  • 30 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid