U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

van Vera Jans, Bart Van Malderen, Helga Stevens, Katrien Schryvers, Else De Wachter, Lies Jans en Sonja Claes, verslag door Mia De Vits
2339 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

3 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
13 januari 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
21 januari 2014
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
14 februari 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
24 maart 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2339 (2013-2014) nr. 1
2339 (2013-2014) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2339 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 82 leden hebben "ja" gestemd
  • 22 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Mia De Vits
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid