U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens

van Dirk de Kort, Jan Roegiers, Lies Jans, Caroline Bastiaens, Steve D'Hulster, Tine Eerlingen en Sas van Rouveroij
2336 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

23 december 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
27 januari 2014
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
30 januari 2014
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
28 februari 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
3 april 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2336 (2013-2014) nr. 1
2336 (2013-2014) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2336 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 98 leden hebben "ja" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Jan Penris en Els Kindt
Materie
Gewestaangelegenheid