U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

23 december 2013
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
17 januari 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
27 januari 2014
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
28 januari 2014
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
18 maart 2014
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
23 april 2014
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
25 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd.
23 oktober 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

2334 (2013-2014) nr. 1
2334 (2013-2014) nr. 5
2334 (2013-2014) nr. 7
2334 (2013-2014) nr. 8

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2334 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 64 leden hebben "ja" gestemd
  • 36 leden hebben zich onthouden

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid