U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 september 2013 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, over de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België in het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) en over de financiële bijdragen aan deze organisatie

van de Vlaamse Regering
2329 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 december 2013
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
17 januari 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
27 januari 2014
Te behandelen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
30 januari 2014
In behandeling in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Aangenomen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
26 februari 2014
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
14 maart 2014
Bekrachtigd en afgekondigd.
7 mei 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

2329 (2013-2014) nr. 1
2329 (2013-2014) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2329 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 87 leden hebben "ja" gestemd
  • 19 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 83 leden hebben "ja" gestemd
  • 19 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid