U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de energieprestaties van gebouwen

van de Vlaamse Regering
2328 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

19 december 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
21 januari 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
29 januari 2014
Te behandelen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
30 januari 2014
In behandeling in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Aangenomen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Documenten

2328 (2013-2014) nr. 1
2328 (2013-2014) nr. 2
2328 (2013-2014) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2328 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 84 leden hebben "ja" gestemd
  • 18 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid