U bent hier

Stand van zaken: bekrachtigd en afgekondigd

Procedureverloop

17 december 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
7 januari 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
15 januari 2014
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
21 januari 2014
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
28 januari 2014
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
25 maart 2014
Bekrachtigd en afgekondigd

Documenten

2322 (2013-2014) nr. 1
2322 (2013-2014) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2322 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 65 leden hebben "ja" gestemd
  • 35 leden hebben zich onthouden

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid