U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

18 december 2013
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
10 januari 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
20 januari 2014
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
28 januari 2014
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
12 februari 2014
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
21 februari 2014
Bekrachtigd en afgekondigd.
1 april 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

2325 (2013-2014) nr. 1
2325 (2013-2014) nr. 2
2325 (2013-2014) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2325 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 109 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 104 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid