U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 39 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005

van Bart Caron, Jan Durnez, Marius Meremans, Jurgen Vanlerberghe, Marnic De Meulemeester, Peter Reekmans en Jan Verfaillie
2325 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

18 december 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
20 januari 2014
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
28 januari 2014
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
21 februari 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
1 april 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2325 (2013-2014) nr. 1
2325 (2013-2014) nr. 2
2325 (2013-2014) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2325 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 109 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 104 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid